Projekty unijne

Akademia wspierania rodziny i pieczy zastępczej

"AKADEMIA WSPIERANIA RODZINY I PIECZY ZASTĘPCZEJ”, to prowadzony przez OSB s.c. projekt, który realizujemy w partnerstwie z Wyższą Szkołą Pedagogiczną im. J. Korczaka w Warszawie (Lider Projektu) oraz Towarzystwem Nasz Dom z Warszawy (Partner Projektu).

Projekt polega na podniesieniu kompetencji przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz przedstawicieli służb zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Szkolenia są skierowane do przedstawicieli następujących grup zawodowych z obszaru województw – łódzkiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego:

 • asystentów rodziny;
 • pracowników placówek wsparcia dziennego w tym: kierowników placówek wsparcia dziennego, wychowawców, psychologów, pedagogów, osoby prowadzące terapię, opiekunów dziecięcych;
 • rodziny wspierające oraz inne osoby prowadzące prace z rodziną lub zajmujące i opieką i pomocą w opiece i wychowaniu dziecka;
 • koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej;
 • pracowników organizatora rodzinnej pieczy zastępczej;
 • pracowników Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie zaangażowanych w realizację zadań związanych z organizacją pieczy zastępczej;
 • pracowników placówek opiekuńczo - wychowawczych w tym: dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych (lub centrum), również placówek typu rodzinnego, pedagogów, psychologów, osoby prowadzącą terapię, opiekunów dziecięcych, pracowników socjalnych w placówce;
 • rodziny zastępcze oraz  prowadzące rodzinne domy dziecka;
 • pracowników regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych;
 • pracowników interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych oraz ośrodków adopcyjnych;
 • pracowników wojewody realizujących  zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 • przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości (sędziów, kuratorów) zajmujących się rodziną;
 • przedstawicieli oświaty (m.in. pedagogów i psychologów szkolnych, wychowawców);
 • przedstawicieli systemu zdrowia (lekarzy, pielęgniarki).

Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się również na stronie internetowej Lidera >> kliknij tutaj <<

Informujemy, że ustalono terminy i tematy szkoleń na I kwartał 2018 roku.

 • 23 i 24 stycznia 2018 r. – Podstawy nauki o więzi – szkolenie dla osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodzinami
 • 25 i 26 stycznia 2018 r. – Wypalenie zawodowe – szkolenie dla osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodzinami
 • 30 i 31 stycznia 2018 r. – Wypalenie zawodowe – szkolenie dla kadry zarządzającej
 • 31 stycznia i 1 lutego 2018 r. – Przygotowanie do usamodzielnienia – szkolenie dla osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodzinami
 • 5 i 6 lutego 2018 r. – Psychopedagogika traumy – szkolenie dla osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodzinami
 • 6 i 7 lutego 2018 r. – Rozwiązywanie problemów wychowawczych – szkolenie dla osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodzinami
 • 7 i 8 lutego 2018 r. – Praca zespołowa na rzecz dziecka i rodziny – szkolenie dla osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodzinami
 • 13 i 14 lutego 2018 r. – Narzędzia pracy koordynatora – szkolenie dla osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodzinami
 • 15 i 16 lutego 2018 r. – Systemowe teorie rodziny i ich praktyczne aspekty – szkolenie dla osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodzinami
 • 20 i 21 lutego 2018 r. – Analiza (diagnoza) sytuacji rodzinnej – szkolenie dla osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodzinami
 • 21 i 22 lutego 2018 r. – Szkolenie obejmujące zamówienia publiczne
 • 27 i 28 lutego 2018 r. – Narzędzia pracy z rodziną – szkolenie dla osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodzinami
 • 1 i 2 marca 2018 r. – Asystent rodziny – metodyka, uprawnienia i dokumentowanie pracy z rodziną – szkolenie dla osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodzinami
 • 6 i 7 marca 2018 r. – Doskonalenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, umiejętności radzenia sobie w procesie wychowawczym – szkolenie dla osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodzinami
 • 13 i 14 marca 2018 r. – Diagnoza rodziny jako skuteczne narzędzie w procesie pomocy rodzinie – szkolenie dla osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodzinami
 • 15 i 16 marca 2018 r. – Systemowe teorie rodziny i ich praktyczne aspekty – szkolenie dla służb współpracujących i tworzących system wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz adopcji
 • 20 i 21 marca 2018 r. – Podstawy nauki o więzi – szkolenie dla służb współpracujących i tworzących system wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz adopcji


Informujemy, że szkolenia odbywać się będą w Olsztynie. Uczestnicy szkoleń otrzymają: certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia, zwrot kosztów udokumentowanej podróży (w uzasadnionych przypadkach), nocleg  (w uzasadnionych przypadkach) oraz wyżywienie w trakcie trwania szkoleń, a także materiały dydaktyczne i podręczniki oraz ubezpieczenie w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków.

Zapisy na wybrane szkolenie można dokonać poprzez wypełnienie formularza rekrutacyjnego i przesłanie go w formie skanu wraz z zaświadczeniem o zatrudnieniu z podaniem zajmowanego stanowiska na adres e-mail: i.bednarczyk@osb.edu.pl

O kolejności zgłoszeń decyduje data wpływu skanu dokumentów, przy czym pod uwagę brane będą wyłącznie kompletne dokumenty.

Oryginały dokumentów prosimy o przesłanie pocztą na adres firmy:
Al. Warszawska 105/4H,
10-701 Olsztyn
z dopiskiem – ZGŁOSZENIE AKADEMIA

*Warunki uczestnictwa w projekcie:
1. Zatrudnienie w makroregionie centralnym (województwa: kujawsko-pomorskie, mazowieckie, łódzkie)

2. Zatrudnienie w organizacji wskazanej w projekcie (asystenci rodziny, placówki wsparcia dziennego w tym: kierownicy placówek wsparcia dziennego, wychowawcy, psycholodzy, pedagodzy, osoby prowadzące terapię, opiekunów dziecięcych; rodziny wspierające oraz inne osoby prowadzące prace z rodziną lub zajmujące i opieką i pomocą w opiece i wychowaniu dziecka; koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej; pracownicy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej; pracownicy Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie zaangażowani w realizację zadań związanych z organizacją pieczy zastępczej; pracownicy placówek opiekuńczo - wychowawczych w tym: dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych (lub centrum), również placówek typu rodzinnego, pedagodzy, psycholodzy, osoby prowadzącą terapię, opiekunowie dziecięcy, pracownicy socjalni w placówce; rodziny zastępcze oraz  prowadzące rodzinne domy dziecka; pracownicy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych; pracownicy interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych oraz ośrodków adopcyjnych; pracownicy wojewody realizujący zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości (sędziowie, kuratorzy) zajmujący się rodziną; przedstawiciele oświaty (m.in. pedagodzy i psycholodzy szkolni, wychowawcy); przedstawiciele systemu zdrowia (lekarze, pielęgniarki);

3. Przesłanie formularza zgłoszeniowego w ustalonym terminie tj. do dnia 19 stycznia w przypadku szkoleń odbywających się w styczniu, do dnia 29 stycznia w przypadku szkoleń odbywających się w lutym oraz do dnia 22 lutego w przypadku szkoleń odbywających się w marcu.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa - DO POBRANIA -

< powrót

Szkolimy rocznie ponad 5000 osób

150 trenerów i ekspertów

Ponad 200 publikacji i raportów

100 projektów badawczych

Copyright © 2002-2015 Olsztyńska Szkoła Biznesu. Wszelkie Prawa zastrzeżone
Realizacja
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie dostosowując serwis do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. W każdym momencie możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Cookies". zamknij okno