Projekty unijne

Ustalono szkolenia na I kwartał 2020

Projekt „Akademia wspierania rodziny i pieczy zastępczej” realizowany w partnerstwie  Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka z Warszawy, Grupy OSB s.c. z Olsztyna i Towarzystwa Nasz Dom w ramach Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania: 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.


Projekt polega na podniesieniu kompetencji przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz przedstawicieli służb zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Szkolenia są skierowane do przedstawicieli następujących grup zawodowych z obszaru województw – łódzkiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego:

 • asystentów rodziny;
 • pracowników placówek wsparcia dziennego w tym: kierowników placówek wsparcia dziennego, wychowawców, psychologów, pedagogów, osoby prowadzące terapię, opiekunów dziecięcych;
 • rodziny wspierające oraz inne osoby prowadzące prace z rodziną lub zajmujące i opieką i pomocą w opiece i wychowaniu dziecka;
 • koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej;
 • pracowników organizatora rodzinnej pieczy zastępczej;
 • pracowników Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie zaangażowanych w realizację zadań związanych z organizacją pieczy zastępczej;
 • pracowników placówek opiekuńczo - wychowawczych w tym: dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych (lub centrum), również placówek typu rodzinnego, pedagogów, psychologów, osoby prowadzącą terapię, opiekunów dziecięcych, pracowników socjalnych w placówce;
 • rodziny zastępcze oraz  prowadzące rodzinne domy dziecka;
 • pracowników regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych;
 • pracowników interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych oraz ośrodków adopcyjnych;
 • pracowników wojewody realizujących  zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 • przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości (sędziów, kuratorów) zajmujących się rodziną;
 • przedstawicieli oświaty (m.in. pedagogów i psychologów szkolnych, wychowawców);
 • przedstawicieli systemu zdrowia (lekarzy, pielęgniarki).

Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się również na stronie internetowej Lidera >> kliknij tutaj <<

Informujemy, że ustalono terminy i tematy szkoleń na I kwartał 2020 roku.

 

OSTROŁĘKA

1.Diagnoza rodziny jako skuteczne narzędzie w procesie pomocy rodzinie

Termin: 25 lutego

2. Praca zespołowa na rzecz dziecka i rodziny

Termin: 24 marca

3. Psychopedagogika traumy

Termin: 25 marca

4. Analiza (diagnoza) sytuacji rodzinnej i narzędzia pracy z rodziną          

Termin: 26 marca

5. Asystent rodziny – metodyka, uprawnienia i dokumentowanie pracy z rodziną

Termin: 31 marca

6. Doskonalenie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych ;umiejętności radzenia sobie
 w procesie wychowawczym

Termin: 1 kwietnia

RADOM

1.Diagnoza rodziny jako skuteczne narzędzie w procesie pomocy rodzinie

Termin: 10 marca

2. Psychopedagogika traumy

Termin: 11 marca

3. Analiza (diagnoza) sytuacji rodzinnej i narzędzia pracy z rodziną          

Termin: 12 marca

4. Asystent rodziny – metodyka, uprawnienia i dokumentowanie pracy z rodziną

Termin: 17 marca

5. Doskonalenie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych ;umiejętności radzenia sobie
 w procesie wychowawczym

Termin: 18 marca

6. Praca zespołowa na rzecz dziecka i rodziny

Termin: 19 marca

 

TORUŃ

1. Współpraca na rzecz dziecka i rodziny- opracowanie lokalnego systemu wspierania rodziny

Termin: 13-14 lutego

2. Asystent rodziny – metodyka, uprawnienia i dokumentowanie pracy z rodziną

Termin: 27-28 lutego

3. Psychopedagogika traumy

Termin: 25-26 lutego – dodatkowy termin
Termin: 27-28 lutego – brak miejsc
Termin: 27-28 kwietnia – dodatkowy termin

4. Podstawy nauki o więzi

Termin: 20 marca

5. Współpraca interdyscyplinarna- asystenta z rodzinami i służbami wspierającymi

Termin: 7-8 kwietnia

 

 

Informujemy, że szkolenia odbywać się będą w Ostrołęce, Radomiu i Toruniu.


Uczestnicy szkoleń otrzymają: certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia, zwrot kosztów udokumentowanej podróży, nocleg (w uzasadnionych przypadkach) oraz wyżywienie w trakcie trwania szkolenia, a także materiały dydaktyczne
i podręczniki oraz ubezpieczenie w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków.

                                                                  

 

 

 

 

 

 

O kolejności zgłoszeń decyduje data wpływu skanu dokumentów, przy czym pod uwagę brane będą wyłącznie kompletne dokumenty.

Oryginały dokumentów prosimy o przesłanie pocztą na adres firmy:
Al. Warszawska 105/4H,
10-701 Olsztyn
z dopiskiem – ZGŁOSZENIE AKADEMIA

*Warunki uczestnictwa w projekcie:
1. Zatrudnienie w makroregionie centralnym (województwa: kujawsko-pomorskie, mazowieckie, łódzkie)

2. Zatrudnienie w organizacji wskazanej w projekcie (asystenci rodziny, placówki wsparcia dziennego w tym: kierownicy placówek wsparcia dziennego, wychowawcy, psycholodzy, pedagodzy, osoby prowadzące terapię, opiekunów dziecięcych; rodziny wspierające oraz inne osoby prowadzące prace z rodziną lub zajmujące i opieką i pomocą w opiece i wychowaniu dziecka; koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej; pracownicy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej; pracownicy Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie zaangażowani w realizację zadań związanych z organizacją pieczy zastępczej; pracownicy placówek opiekuńczo - wychowawczych w tym: dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych (lub centrum), również placówek typu rodzinnego, pedagodzy, psycholodzy, osoby prowadzącą terapię, opiekunowie dziecięcy, pracownicy socjalni w placówce; rodziny zastępcze oraz  prowadzące rodzinne domy dziecka; pracownicy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych; pracownicy interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych oraz ośrodków adopcyjnych; pracownicy wojewody realizujący zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości (sędziowie, kuratorzy) zajmujący się rodziną; przedstawiciele oświaty (m.in. pedagodzy i psycholodzy szkolni, wychowawcy); przedstawiciele systemu zdrowia (lekarze, pielęgniarki);

 

3. Przesłanie formularza zgłoszeniowego i niezbędnych dokumentów w ustalonym terminie – tj. najpóźniej tydzień przed szkoleniem, na które składana jest aplikacjanp. Kandydat aplikuje na szkolenie pn. Psychopedagogika traumy (27-28 lutego 2020 r.). Formularz na szkolenie powinien zostać przesłany najpóźniej do dnia 20 lutego 2020 r.*


*zgłoszenie kandydata nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na wybrane szkolenie. Do pełnej aplikacji niezbędne jest poprawne i kompletne wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych i przejście procedury kwalifikacyjnej

** pod uwagę brane będą formularze zgłoszeniowe osób, które nie brały udziału we wcześniejszych szkoleniach organizowanych w ramach projektu „AKADEMIA WSPIERANIA RODZINY I PIECZY ZASTĘPCZEJ”Regulamin rekrutacji i uczestnictwa - DO POBRANIA -

< powrót

Szkolimy rocznie ponad 5000 osób

150 trenerów i ekspertów

Ponad 200 publikacji i raportów

100 projektów badawczych

Copyright © 2002-2015 Olsztyńska Szkoła Biznesu. Wszelkie Prawa zastrzeżone
Realizacja
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie dostosowując serwis do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. W każdym momencie możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Cookies". zamknij okno