Projekty unijne

Ustalono szkolenia na IV kwartał 2018

"AKADEMIA WSPIERANIA RODZINY I PIECZY ZASTĘPCZEJ”, to prowadzony przez OSB s.c. projekt, który realizujemy w partnerstwie z Wyższą Szkołą Pedagogiczną im. J. Korczaka w Warszawie (Lider Projektu) oraz Towarzystwem Nasz Dom z Warszawy (Partner Projektu).

Projekt polega na podniesieniu kompetencji przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz przedstawicieli służb zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Szkolenia są skierowane do przedstawicieli następujących grup zawodowych z obszaru województw – łódzkiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego:

 • asystentów rodziny;
 • pracowników placówek wsparcia dziennego w tym: kierowników placówek wsparcia dziennego, wychowawców, psychologów, pedagogów, osoby prowadzące terapię, opiekunów dziecięcych;
 • rodziny wspierające oraz inne osoby prowadzące prace z rodziną lub zajmujące i opieką i pomocą w opiece i wychowaniu dziecka;
 • koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej;
 • pracowników organizatora rodzinnej pieczy zastępczej;
 • pracowników Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie zaangażowanych w realizację zadań związanych z organizacją pieczy zastępczej;
 • pracowników placówek opiekuńczo - wychowawczych w tym: dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych (lub centrum), również placówek typu rodzinnego, pedagogów, psychologów, osoby prowadzącą terapię, opiekunów dziecięcych, pracowników socjalnych w placówce;
 • rodziny zastępcze oraz  prowadzące rodzinne domy dziecka;
 • pracowników regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych;
 • pracowników interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych oraz ośrodków adopcyjnych;
 • pracowników wojewody realizujących  zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 • przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości (sędziów, kuratorów) zajmujących się rodziną;
 • przedstawicieli oświaty (m.in. pedagogów i psychologów szkolnych, wychowawców);
 • przedstawicieli systemu zdrowia (lekarzy, pielęgniarki).

Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się również na stronie internetowej Lidera >> kliknij tutaj <<

Informujemy, że ustalono terminy i tematy szkoleń na IV kwartał 2018 roku.


1.Diagnoza rodziny jako skuteczne narzędzie w procesie pomocy rodzini Termin: 24-24 października 2018r.

2.Rozwiązywanie problemów wychowawczych Termin: 25-26 października 2018r.

3.Psychopedagogika traumy Termin: 6-7 listopada 2018r.

4.Narzędzia pracy koordynatora Termin: 7-8 listopada 2018r.

5.Podstawy nauki o więzi Termin: 13-14 listopada 2018r.

6.Analiza (diagnoza) sytuacji rodzinnej i narzędzia pracy z rodzinąTermin: 15-16 listopada 2018r.

7.Praca zespołowa na rzecz dziecka i rodziny Termin: 20-21 listopada 2018r.

8.Przygotowanie do usamodzielnienia Termin: 28-29 listopada 2018r.

9. Doskonalenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych Termin: 6-7 grudnia 2018r.


Informujemy, że szkolenia odbywać się będą w Olsztynie. Uczestnicy szkoleń otrzymają: certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia, zwrot kosztów udokumentowanej podróży, nocleg (w uzasadnionych przypadkach) oraz wyżywienie w trakcie trwania szkolenia, a także materiały dydaktyczne
i podręczniki oraz ubezpieczenie w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków.

Zapisy na wybrane szkolenie można dokonać poprzez wypełnienie  formularza rekrutacyjnego i przesłanie go w formie skanu na adres e-mail: i.bednarczyk@osb.edu.pl

O kolejności zgłoszeń decyduje data wpływu skanu dokumentów, przy czym pod uwagę brane będą wyłącznie kompletne dokumenty.

Oryginały dokumentów prosimy o przesłanie pocztą na adres firmy:
Al. Warszawska 105/4H,
10-701 Olsztyn
z dopiskiem – ZGŁOSZENIE AKADEMIA

*Warunki uczestnictwa w projekcie:
1. Zatrudnienie w makroregionie centralnym (województwa: kujawsko-pomorskie, mazowieckie, łódzkie)

2. Zatrudnienie w organizacji wskazanej w projekcie (asystenci rodziny, placówki wsparcia dziennego w tym: kierownicy placówek wsparcia dziennego, wychowawcy, psycholodzy, pedagodzy, osoby prowadzące terapię, opiekunów dziecięcych; rodziny wspierające oraz inne osoby prowadzące prace z rodziną lub zajmujące i opieką i pomocą w opiece i wychowaniu dziecka; koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej; pracownicy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej; pracownicy Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie zaangażowani w realizację zadań związanych z organizacją pieczy zastępczej; pracownicy placówek opiekuńczo - wychowawczych w tym: dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych (lub centrum), również placówek typu rodzinnego, pedagodzy, psycholodzy, osoby prowadzącą terapię, opiekunowie dziecięcy, pracownicy socjalni w placówce; rodziny zastępcze oraz  prowadzące rodzinne domy dziecka; pracownicy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych; pracownicy interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych oraz ośrodków adopcyjnych; pracownicy wojewody realizujący zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości (sędziowie, kuratorzy) zajmujący się rodziną; przedstawiciele oświaty (m.in. pedagodzy i psycholodzy szkolni, wychowawcy); przedstawiciele systemu zdrowia (lekarze, pielęgniarki);

3. Przesłanie formularza zgłoszeniowego i niezbędnych dokumentów w ustalonym terminie – tj. do dnia 12 października w przypadku szkoleń odbywających się w październiku lub do dnia 26 października w przypadku szkoleń odbywających się w listopadzie i grudniu *


*zgłoszenie kandydata nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na wybrane szkolenie. Do pełnej aplikacji niezbędne jest poprawne i kompletne wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych i przejście procedury kwalifikacyjnej

** pod uwagę brane będą formularze zgłoszeniowe osób, które nie brały udziału we wcześniejszych szkoleniach organizowanych w ramach projektu „AKADEMIA WSPIERANIA RODZINY I PIECZY ZASTĘPCZEJ”Regulamin rekrutacji i uczestnictwa - DO POBRANIA -

< powrót

Szkolimy rocznie ponad 5000 osób

150 trenerów i ekspertów

Ponad 200 publikacji i raportów

100 projektów badawczych

Copyright © 2002-2015 Olsztyńska Szkoła Biznesu. Wszelkie Prawa zastrzeżone
Realizacja
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie dostosowując serwis do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. W każdym momencie możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Cookies". zamknij okno